Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Chương trình của các lớp

Chương trình của các lớp

bởi FONTAINE Frédéric

mẫu giáo nhỏ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Phát triển sở thích âm nhạc

mẫu giáo nhỡ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Quần vợt

mẫu giáo lốn

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Judo
Kung fu
Quần vợt

CP

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Quần vợt
Tiếng Việt

CE1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn
Tiếng Việt

CE2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CM1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CM2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

Trung học

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình

Môn tiếng việt miễn phí dành riêng cho học sinh Việt Nam

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 16h00 - 17h45 ngày thứ 7)

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 12/09/2016 đến ngày 16/12/2016)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 04/01/2017 đến ngày 24/03/2017)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 30/06/2017)
150 € cho mỗi loại hình cho cả năm

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác