Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Chương trình của các lớp

Chương trình của các lớp

bởi FONTAINE Frédéric

mẫu giáo nhỏ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc

mẫu giáo nhỡ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Quần vợt

mẫu giáo lốn

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Judo
Kung fu
Quần vợt

CP

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Quần vợt

CE1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CE2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CM1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CM2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

Trung học

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30)

60 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 1 (từ ngày 11/09/2017 đến 22/12/2017)
45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 2 (từ ngày 08/01/2018 đến 06/04/2018)
45 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho học kỳ 3 (từ ngày 23/04/2018 đến 29/06/2018)
150 € cho mỗi buổi chiều hoạt động ngoại khóa cho cả năm (từ ngày 11/09/2017 đến 29/06/2018)

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác