Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Chương trình > Chương trình

Chương trình

bởi FONTAINE Frédéric

Chương trình của các lớp
 

mẫu giáo nhỏ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc

mẫu giáo nhỡ

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Tìm hiểu cơ thể mình
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Quần vợt

mẫu giáo lốn

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Judo
Kung fu
Quần vợt

CP

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Quần vợt

CE1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Phát triển sở thích âm nhạc
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CE2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CM1

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

CM2

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình
Công nghệ truyền thông
Cầu lông
Bóng rổ đội nữ
Bóng rổ đội nam
Nhà tròn
Thêu, khâu
Xiếc
Hội thoại tiếng pháp
Múa
Cờ vua
Bóng đá
Bóng ném
Khúc côn cầu
Judo
Kung fu
Tae kwon do
Quần vợt
bóng bàn

Trung học

Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Nghệ thuật tạo hình


 
Chương trình nhà tron
 

Ngày Môn họclớp
Thứ hai Các hoạt động hằng ngày : nghệ thuật sắp đặt, khéo tay, làm đồ trang sức... MS – GS
Còn có : Làm quen với thanh nhạc PS – MS
Còn có : làm quen với nghệ thuật gấp giấy (origami) GS – CP
Còn có : làm quen với truyện tranh CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Thứ ba Các hoạt động hằng ngày PS
Còn có : Sinh hoạt theo nhóm ở ngoài trời PS – MS
Còn có : Làm quen với thanh nhạc GS
Còn có : sáng tạo nghệ thuật CP – CE1
Thứ năm Các hoạt động hằng ngày PS – MS
Còn có : chơi tập thể MS – GS
Còn có : sáng tạo nghệ thuật GS – CP – CE1 – CE2
Thứ sáu Các hoạt động hằng ngày PS – MS
Còn có : nghệ thuật gấp giấy (origami) GS – CP
Còn có : Tập làm bếp CE1 – CE2 – CM1 – CM2

 
Chương trình hoạt động ngoại khóa khác các ngày
 

Ngày Môn họcLớpSố
Thứ hai Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 30
Bóng đá GS - CP 40
Cờ vua CP - CE1 10
Bóng rổ đội nữ CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Võ Kung Fu CE1 - CE2 14
Tae Kwon Do CE1 - CE2 - CM1 - CM2 14
Cầu lông CE2 - CM1 - CM2 20
Bóng ném CE2 - CM1 - CM2 14
Quần vợt CE2 - CM1 - CM2 10
Xiếc CE2 - CM1 - CM2 20
Thứ ba Múa hiện đại MS - GS 32
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 40
Xiếc GS - CP - CE1 20
Quần vợt CP - CE1 16
Phát triển sở thích âm nhạc  CP - CE1 10
Bóng đá CE1 28
Bóng bàn CM1 - CM2 14
Khúc côn cầu CM1 - CM2 14
Võ Kung Fu CM1 - CM2 14
Nghệ thuật tạo hình CM1 - CM2 20
Thứ tư Hội thoại tiếng Pháp CE2 - CM1 - CM2 20
Judo CE2 - CM1 - CM2 20
Thêu, khâu CE2 - CM1 - CM2 20
Quần vợt nâng cao CE2 - CM1 - CM2 10
Công nghệ truyền thông CE2 - CM1 - CM2 20
Bóng đá CM2 28
Thứ năm Tìm hiểu cơ thể mình PS – MS 20
Quần vợt MS - GS 16
Cờ vua GS - CP 20
Hội thoại tiếng Pháp GS - CP - CE1 - CE2 30
Múa hiện đại CP - CE1 20
Judo CP - CE1 20
Khúc côn cầu CP - CE1 - CE2 20
Nghệ thuật tạo hình CP - CE1 - CE2 20
Bóng bàn CE1 - CE2 14
Bóng đá CE2 28
Thứ sáu Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Bóng đá MS 20
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 30
Judo GS 20
Võ Kung Fu GS - CP 20
Bóng rổ đội nam CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Bóng ném CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Cờ vua CE1 - CE2 - CM1 - CM2 20
Múa hiện đại CE2 - CM1 - CM2 14
Quần vợt CE2 - CM1 - CM2 10
Bóng đá CM1 28

 
Chương trình trung học
 

Môn họcGiờ họcĐối tượng tham giaGiáo viên hướng dẫn
Nghệ thuật tạo hình Thứ bảy 10h00 - 11h45 Từ lớp 6 trở lên Cô Ninh Thị Đền

 

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 10h00 - 11h45 ngày thứ 7)

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 11/09/2017 đến 22/12/2017)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 08/01/2018 đến 06/04/2018)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 23/04/2018 đến 29/06/2018)
150 € cho mỗi loại hình cho cả năm

Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác