Trang nhà > Vie Scolaire > Lettres et langues > Atelier plurilingue > Câu hỏi về đa ngôn ngữ

Câu hỏi về đa ngôn ngữ

Tất cả ấn bản của bài này: [English] [français] [Tiếng Việt]

Affiche questionnaire {JPEG}

“Tiếng nào khiến bạn thoải mái nhất?”

Đây là một câu hỏi được rút ra từ khảo sát của chúng tôi, được dịch ra ba tiếng (pháp, anh và việt). Câu trả lời của các bạn sẽ giúp chúng tôi xác nhận mức độ đa ngôn ngữ trong trường. Hãy trả lời ! Nó chỉ mất vài phút ! Chúng tôi tin tưởng bạn ;)