Trang nhà > Giáo vụ > Hội bóng đá > Các đội và kết quả

Các đội và kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

U9 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông Alexandre LEGENDRE và ông Pascal BAROS

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 1 - Blue Sky United 3 - 1 Pablo 2, Dinh Son
22/10/2017 DTD FC - Lycée Yersin 1 0 - 5 Pablo 3, Dinh Son 2
12/11/2017 Phu Dong - Lycée Yersin 1 1 - 5 Dinh Son 4, Pablo
19/11/2017 Lycée Yersin 1 - Blue Sky Academy 1 - 0 Dinh Son
26/11/2017 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 2 - 3 Pablo 3
03/12/2017 Lycée Yersin 1 - BFS 6 - 0 Pablo 3, Dinh Son 3
10/12/2017 GSH - Lycée Yersin 1 1 - 7 Dinh Son 4, Pablo, Nicolas, Ha-Phan
U9 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Laurent VAN DE STEENE và ông Radouane FOULIER

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 2 - HYS 3 - 1 Cong Vinh 2, Alexandre
22/10/2017 DTD Lion - Lycée Yersin 2 2 - 9 Quang Vinh 4, Alexandre 3, Hai Phong, Duy Anh
12/11/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky Academy 1 - 3 Quang Vinh
19/11/2017 GSH - Lycée Yersin 2 0 - 3
26/11/2017 DTD FC - Lycée Yersin 2 1 - 4 Quang Vinh 2, Alexandre, Trong Hoang
03/12/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky United 0 - 6
10/12/2017 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 0
U11 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông Colin CAMPBELL

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 1 - Blue Sky United 1 - 7 Sam Chi
22/10/2017 HYS Warriors - Lycée Yersin 1 4 - 3 Elio, Titouan, Quang Anh
12/11/2017 DTD Eagle - Lycée Yersin 1 0 - 2 Titouan, Sam Chi
19/11/2017 DTD FC - Lycée Yersin 1 5 - 1 Titouan 2, Sam Chi 2, Quang Anh
26/11/2017 Phu Dong - Lycée Yersin 1 3 - 2 Alec Giao 2
03/12/2017 Lycée Yersin 1 - Phuong Dong 4 - 0 Titouan 2, Jac-An, Quang Anh
10/12/2017 Lycée Yersin 1 - BFS 5 - 1 Sam Chi 2, Elio, Titouan, Quang Anh
U11 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : ông Mohamed OMHA và ông DUONG Dai Ha

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 HYS Warrior - Lycée Yersin 2 1 -1 Liam
22/10/2017 DTD FC - Lycée Yersin 2 3 - 0
12/11/2017 Lycée Yersin 2 - Super Kids 2 - 4 Viet Dung, Cong Hieu
19/11/2017 Phu Dong - Lycée Yersin 2 0 - 10
26/11/2017 DTD Eagle - Lycée Yersin 2 9 - 2 Dang Lam, Alexis
03/12/2017 GSH North - Lycée Yersin 2 6 - 1 Dang Lam
10/12/2017 Lycée Yersin 2 - Blue Sky United 0 - 11
U11 - Lycée Yersin Filles

Huấn luyện viên : ông Jérôme BOULO

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin Filles - BFS 13-0
22/10/2017 DTD Eagle - Lycée Yersin Filles 10 - 0
12/11/2017 GSH South - Lycée Yersin Filles 4 - 0
19/11/2017 Lycée Yersin Filles - Super Kids 0 - 11
26/11/2017 HYS Angels - Lycée Yersin Filles 22 - 0
03/12/2017 HN Dragons - Lycée Yersin Filles 6 - 0
10/12/2017 DTD Red - Lycée Yersin Filles 5 - 0
U13 - Lycée Yersin

Huấn luyện viên : ông Xavier DEPOUILLY và ông Benoit ALLEAUME

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
08/10/2017 Lycée Yersin - SIS Garmuda 13 - 1 Cong Vinh 5, Maxime 5, Hong Hai, Kevan, Armel
15/10/2017 Lycée Yersin - HIS 1 - 3 Kevan
22/10/2017 Lycée Yersin - Phuong Dong 6 - 4 Maxime 2, Kevan 2, Dang Son, Hoang Hai
12/11/2017 Blue Sky - Lycée Yersin 1 - 1 Maxime
19/11/2017 Lycée Yersin - Blue Dragons 1 - 8
26/11/2017 GSH - Lycée Yersin 0 - 3 Maxime, Cong Vinh, Dang Son
03/12/2017 HJK - Lycée Yersin 1 - 8 Dang Son 3, Maxime 2, Kevan 2, Cong Vinh
10/12/2017 Lycée Yersin - BFS 1 - 2 Kevan
U15 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : ông François DOUTRIAUX

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
15/10/2017 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 5 - 4 Tim 3, Gabriel
22/10/2017 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 0 - 14
12/11/2017 Lycée Yersin 1 - Super Kids 5 - 10 Tim 3, Gabriel 2
19/11/2017 Lycée Yersin 1 - Phuong Dong 1 - 2 Tim
26/11/2017 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 3 - 8 Tim 4, Henri, Gabriel, Leo
03/12/2017 GSH North - Lycée Yersin 1 8 - 0
10/12/2017 GSH South - Lycée Yersin 1 1 - 3 Tim 2, Hoang Bach
U15 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : Ông Nicolas LANDRY

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
08/10/2017 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 0 - 16 Adrian 11, Ismail 2, Cong Minh, Khoi Nguyen
15/10/2017 Lycée Yersin 2 - Super Kids 6 - 7 Adrian 3, Linh Son , Nhat Nam, Khoi Nguyen
22/10/2017 Lycée Yersin 2 - HN Dragons 2 - 3 Linh Son , Nhat Nam
12/11/2017 GSH South - Lycée Yersin 2 9 - 8 Adrian 3, Nhat Nam 2, Linh Son, Gia Bach, Jock
19/11/2017 Lycée Yersin 2 - Dream Football 3 - 8 Nhat Nam, Linh Son
26/11/2017 GSH North - Lycée Yersin 2 10 - 2 Adrian 2
03/12/2017 Super Kids - Lycée Yersin 2 2 - 1 Nhat Nam
10/12/2017 Lycée Yersin 2 - Phuong Dong 1 - 7 Duc Quan