Trang nhà > Ghi danh > Học phí > Biểu phí 2016-2017

Biểu phí 2016-2017

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp 1 360 € 1020 € 1020 € 3 400 €
Việt Nam 1 680 € 1 260 € 1 260 € 4 200 €
Nước ngoài 1 960 € 1 470 € 1 470 € 4 900 €
TIỂU HỌC
Pháp 1 660 € 1 245 € 1 245 € 4 150 €
Việt Nam 2 020 € 1 515 € 1 515 € 5 050 €
Nước ngoài 2 320 € 1 740 € 1 740 € 5 800 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 1 940 € 1 455 € 1 455 € 4 850 €
Việt Nam 2 340 € 1 755 € 1 755 € 5 850 €
Nước ngoài 2 720 € 2 040 € 2 040 € 6 800 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 120 € 1 590 € 1 590 € 5 300 €
Việt Nam 2 560 € 1 920 € 1 920 € 6 400 €
Nước ngoài 2 880 € 2 160 € 2 160 € 7 200 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 172 € 129 € 129 € 430 €
Tiểu học 184 € 138 € 138 € 460 €
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 80 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 60 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 2 môn/tuần : 300 €
  • 3 môn/tuần : 450 €
  • 4 môn/tuần : 600 €
  • 5 môn/tuần : 750 €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học): 110 €

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học):100 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €