Accueil > Programmes (vi)

Programmes (vi)

« http://lfay.com.vn/?Chuong-trinh-cu...

Chương trình của các lớp
 

mẫu giáo nhỏ

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Bonbonnière
Eveil corporel
Eveil musical

mẫu giáo nhỡ

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Bonbonnière
Conversation
Danse
Eveil corporel
Eveil musical
Football
Tennis

mẫu giáo lốn

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Bonbonnière
Cirque
Conversation
Danse
Echecs
Eveil musical
Football
Judo
Kung-fu
Tennis

CP

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Basketball filles
Basketball garçons
Bonbonnière
Cirque
Conversation
Danse
Echecs
Eveil musical
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Tennis

CE1

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Basketball filles
Basketball garçons
Bonbonnière
Cirque
Conversation
Danse
Echecs
Eveil musical
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Taekwondo
Tennis
Tennis de table

CE2

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Atelier multimédia
Badminton
Basketball filles
Basketball garçons
Bonbonnière
Broderie
Cirque
Conversation
Danse
Echecs
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Taekwondo
Tennis
Tennis de table

CM1

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Atelier multimédia
Badminton
Basketball filles
Basketball garçons
Bonbonnière
Broderie
Cirque
Conversation
Danse
Echecs
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Taekwondo
Tennis
Tennis de table

CM2

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques
Atelier multimédia
Badminton
Basketball filles
Basketball garçons
Bonbonnière
Broderie
Cirque
Conversation
Danse
Echecs
Football
Handball
Hockey
Judo
Kung-fu
Taekwondo
Tennis
Tennis de table

Trung học

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Arts plastiques


 
Chương trình nhà tron
 

Ngày Môn họclớp
Thứ hai Các hoạt động hằng ngày : nghệ thuật sắp đặt, khéo tay, làm đồ trang sức... MS – GS
Còn có : Làm quen với thanh nhạc PS – MS
Còn có : làm quen với nghệ thuật gấp giấy (origami) GS – CP
Còn có : làm quen với truyện tranh CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Thứ ba Các hoạt động hằng ngày PS
Còn có : Sinh hoạt theo nhóm ở ngoài trời PS – MS
Còn có : Làm quen với thanh nhạc GS
Còn có : sáng tạo nghệ thuật CP – CE1
Thứ năm Các hoạt động hằng ngày PS – MS
Còn có : chơi tập thể MS – GS
Còn có : sáng tạo nghệ thuật GS – CP – CE1 – CE2
Thứ sáu Các hoạt động hằng ngày PS – MS
Còn có : nghệ thuật gấp giấy (origami) GS – CP
Còn có : Tập làm bếp CE1 – CE2 – CM1 – CM2

 
Chương trình hoạt động ngoại khóa khác các ngày
 

Ngày Môn họcLớpSố
Thứ hai Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 30
Bóng đá GS - CP 40
Cờ vua CP - CE1 10
Bóng rổ đội nữ CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Võ Kung Fu CE1 - CE2 14
Tae Kwon Do CE1 - CE2 - CM1 - CM2 14
Cầu lông CE2 - CM1 - CM2 20
Bóng ném CE2 - CM1 - CM2 14
Quần vợt CE2 - CM1 - CM2 10
Xiếc CE2 - CM1 - CM2 20
Thứ ba Múa hiện đại MS - GS 32
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 40
Xiếc GS - CP - CE1 20
Quần vợt CP - CE1 16
Phát triển sở thích âm nhạc  CP - CE1 10
Bóng đá CE1 28
Bóng bàn CM1 - CM2 14
Khúc côn cầu CM1 - CM2 14
Võ Kung Fu CM1 - CM2 14
Nghệ thuật tạo hình CM1 - CM2 20
Thứ tư Hội thoại tiếng Pháp CE2 - CM1 - CM2 20
Judo CE2 - CM1 - CM2 20
Thêu, khâu CE2 - CM1 - CM2 20
Quần vợt nâng cao CE2 - CM1 - CM2 10
Công nghệ truyền thông CE2 - CM1 - CM2 20
Bóng đá CM2 28
Thứ năm Tìm hiểu cơ thể mình PS – MS 20
Quần vợt MS - GS 16
Cờ vua GS - CP 20
Hội thoại tiếng Pháp GS - CP - CE1 - CE2 30
Múa hiện đại CP - CE1 20
Judo CP - CE1 20
Khúc côn cầu CP - CE1 - CE2 20
Nghệ thuật tạo hình CP - CE1 - CE2 20
Bóng bàn CE1 - CE2 14
Bóng đá CE2 28
Thứ sáu Phát triển sở thích âm nhạc  PS - MS - GS 30
Bóng đá MS 20
Hội thoại tiếng Pháp MS - GS - CP - CE1 30
Judo GS 20
Võ Kung Fu GS - CP 20
Bóng rổ đội nam CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Bóng ném CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 28
Cờ vua CE1 - CE2 - CM1 - CM2 20
Múa hiện đại CE2 - CM1 - CM2 14
Quần vợt CE2 - CM1 - CM2 10
Bóng đá CM1 28

Môn tiếng việt miễn phí dành riêng cho học sinh Việt Nam

Mỗi buổi sinh hoạt kéo dài 1h45 (14h45 - 16h30 ngày thứ 2 đến thứ 6 và 16h00 - 17h45 ngày thứ 7)
 
Chương trình trung học
 

Môn họcGiờ họcĐối tượng tham giaGiáo viên hướng dẫn
Nghệ thuật tạo hình Thứ bảy 10h00 - 11h45 Từ lớp 6 trở lên Cô Ninh Thị Đền

 

60 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 1 (từ ngày 12/09/2016 đến ngày 16/12/2016)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 2 (từ ngày 04/01/2017 đến ngày 24/03/2017)
45 € cho mỗi loại hình cho học kỳ 3 (từ ngày 10/04/2017 đến ngày 30/06/2017)
150 € cho mỗi loại hình cho cả năm
Thanh toán bằng chuyển khoản và cùng lúc với học phí học kỳ

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác