Trang nhà > Giáo vụ > Hội thể thao

Hội thể thao

Mô tả hội thể thao bóng đá và bóng bầu dục

Phiếu đăng ký hội thể thao

Học phí (học phí tính theo năm học)

  • Hội bóng đá : 100 €
  • Hội bóng bầu dục : 100 €