Accueil > Activités extra-scolaires (vi)

Activités extra-scolaires (vi)

Nhà trường tổ chức cho học sinh nhiều loại hình sinh hoạt ngoại khóa thể thao hoặc nghệ thuật và văn hoá.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với ông Fréderic Fontaine : activites@lfay.com.vn

Mô tả, chương trình và phiếu ghi danh

Mô tả

Bấm vào đây để xem hình ảnh và mô tả về các hoạt động, và để xem các thông tin.

Chương trình đầy đủ

Chương trình nhà tron (mẫu giáo và tiêu học) : ở đây
Chương trình hoạt động ngoại khóa khác (mẫu giáo và tiêu học) : ở đây
Chương trình trung học : ở đây

Chương trình của các lớp

Bấm vào đây để xem các chương trình

Phiếu ghi danh

Việc đăng ký tham gia ngoại khóa được thực hiện trực tuyến, theo từng học kỳ hoặc theo năm học. Để đăng ký, trước hết phụ huynh học sinh sẽ kết nối với không gian ENT ENT Environnement Numérique de Travail trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Mỗi loại hình ngoại khóa chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người đăng ký tham gia nhât định, căn cứ vào quy định và tính chất địa điểm sinh hoạt mà trường hiện có. Theo đó, một vài loại hình ngoại khóa có thể không còn được đề xuất trong phiếu đăng ký trực tuyến một khi số chỗ tối đa đã được đăng ký.
Bấm vào đây để đăng ký.

Các thông tin khác :

Các học kỳ

học kỳ 1 : từ ngày 11/09/2017 đến 22/12/2017
học kỳ 2 : từ ngày 08/01/2018 đến 06/04/2018
học kỳ 3 : từ ngày 23/04/2018 đến 29/06/2018

Học phí ngoại khóa (học phí tính theo năm học)

1 buổi chiều hoạt động ngoại khóa / tuần : 150 €
2 buổi chiều hoạt động ngoại khóa / tuần : 300 €
3 buổi chiều hoạt động ngoại khóa / tuần : 450 €
4 buổi chiều hoạt động ngoại khóa / tuần : 600 €

Thư gửi phụ huynh

Bấm vào đây để xem

Nội quy tham gia ngoại khóa

Bấm vào đây để xem