Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Đăng ký/hủy dịch vụ ăn trưa và biểu giá năm học 2016-2017

Đăng ký/hủy dịch vụ ăn trưa và biểu giá năm học 2016-2017

bởi TRAN Thi Yen

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học, việc đăng ký ăn cantine sẽ tiến hành theo năm học và thanh toán theo từng học kỳ

* Đối với học sinh đã đăng ký sử dụng dịch vụ căng tin năm học 2015/2016 :
Để đơn giản hóa thủ tục, tất cả các học sinh đã đăng ký sử dụng dịch vụ căng tin năm học 2015/2016 sẽ được nhà trường tự động đăng ký lại cho năm học 2016/2017.

Chỉ những gia đình dừng dịch vụ căng tin cho con em mình kể từ 01/09/2016 hoặc thay đổi hình thức đăng ký mới cần điền phiếu dưới đây trước ngày 01/09/2016

* Đối với học sinh mới :
Các gia đình có nhu cầu đăng ký cho con em mình sử dụng dịch vụ căng tin trường cần điền phiếu

Phiếu đăng ký/hủy dịch vụ cantine

 Học kỳ 1Học kỳ 2Học kỳ 3Cả năm
Mẫu giáo 172 € 129 € 129 € 430 €
Tiểu học 184 € 138 € 138 € 460 €

Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên và CBNV

  • Bữa ăn đủ món : 80 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 60 000 VND

Phương thức bán:

  • bán theo tập 10

Giờ bán:

  • vào các sáng thứ 2 và thứ 5 từ 8h35 đến 12h40, chiều thứ 4 từ 13h15 đến 15h45

Hình thức thanh toán:

  • Tiền mặt VND
  • Séc bằng €